Qui Som

HIMANAR S.L

 

Empresa fundada en 1994, mitjançant personal tècnic amb sòlida formació.

Personal amb 40 anys d'experiència en el sector de bombament d'aigües netes, brutes i residuals.

Representem a les següents fàbriques: de corba assajada.

INDAR MÁUINAS HIDRÁULICAS, S.L. INdar Bombas Indar Bombas Indar
HIDROTECAR, S. A. HIDROTECAR Bombas Hidrotecar
BOMBAS CENTRIFUGAS BOSCA    

 

Amb total orgull podem dir-li que nostres representades són 100% producció i desenvolupament nacional.

Oferim venda i reparació dels equips de les nostres fàbriques representades, així com de qualsevol un altre fabricadora del mercat, segons sol·licitud del propi client.

Disposem d'un banc de proves capaç de fins a 180cv de potència nominal i cabals fins a 20.000 l/min, el qual ofereix la nostra millor garantia de les reparacions efectuades.

ESPECIALISTES EN BOMBES PER A AIGÜES

  • Bombes submergibles per a aigües netes, brutes, pluvials i residuals
  • Bombes centrífugues horitzontals i verticals per a aigües netes i residuals
  • Bombes invertides
  • Equips contra incendis

CAMPS D'APLICACIÓ

Proveïment d'aigua potable, regs, aplicacions industrials, depuració, tractament d'aigües i dessalació.

 

Español